Specified, No Author. „Рецензенти Књижевне историје за 2020. годину (бр. 170–172“). Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 52, no. 172 (Април 13, 2021): 309-311. приступљено Септембар 25, 2023. http://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/154.