Author Specified, No. Књижевнонаучни скуп Војислав Илић и рађање модерне српске поезије. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 51, no. 168 (Фебруар 1, 2021): 415. приступљено Април 1, 2023. http://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/126.