Author Specified, No. Међународни научни скуп Савремена српска фолклористика VII. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 51, no. 168 (Фебруар 1, 2021): 409–410. приступљено Мај 28, 2024. http://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/124.