[1]
N. Author Specified, In memoriam – Тања Поповић (1963–2020), КИ, том 52, изд. 170, стр. 347, Нов. 2020.