[1]
M. Živković, О реликвијарној и култној пракси српског средњег века, КИ, том 52, изд. 170, стр. 337–339, Окт. 2020.