[1]
M. Srebro, L’enfant terrible српске књижевности или велики скандализатор: рецепција дела Миодрага Булатовића у Француској, КИ, том 52, изд. 170, стр. 269–293, Окт. 2020.