[1]
B. Zlatković, Политичке борбе кнеза Милоша Обреновића (1815-1839) – од историје до усмене народне традиције, КИ, том 52, изд. 170, стр. 235–253, Окт. 2020.