[1]
A. Albin Širca, Генеалогија свакодневице: словеначка поезија у транзицији, КИ, том 52, изд. 170, стр. 53-76, Окт. 2020.