[1]
V. Golijanin, Мисиолошке импликације Чајкановићеве теорије о пореклу крсне славе, КИ, том 54, изд. 178, стр. 9–25, Март 2023.