[1]
J. Milinković, Стратегије формирања часописне читалачке публике, КИ, том 54, изд. 177, стр. 167–193, Јан. 2023.