[1]
N. A. Specified, Питања књижевности у доба транс- и пост-хуманизма, КИ, том 54, изд. 176, стр. 417–418, Дец. 2022.