[1]
M. Šimak Spevakova, Међукњижевне везе у прози словачког аутора Павела Виликовског из угла рецепције и превода, КИ, том 51, изд. 169, стр. 351-363, Окт. 2020.