[1]
I. Jovanović, Читање и књижевност за младе, КИ, том 53, изд. 175, стр. 449–452, Март 2022.