[1]
I. Plaović, Словени у свету логике, КИ, том 53, изд. 175, стр. 441–447, Март 2022.