[1]
D. Tica, Прошлост и садашњост у збирци прича Маргарет Атвуд ‚Савјети за преживљавање у дивљини‘, КИ, том 53, изд. 175, стр. 375–396, Март 2022.