[1]
M. Mlađenović, Лаза Костић и Езра Паунд у драми ‚Homo volans‘ Ненада Прокића, КИ, том 53, изд. 175, стр. 359–374, Март 2022.