[1]
M. Gavrilović, Мит у теоријским радовима Нортропа Фраја, КИ, том 53, изд. 175, стр. 293–313, Март 2022.