[1]
B. Aćamović, Витман и Шели у есејима Анице Савић Ребац, КИ, том 53, изд. 175, стр. 163–182, Март 2022.