[1]
Z. Simić, Авангард(н)е у преводу: преводи(тељке) руске и англо-америчке авангардне поезије 1920-их година у Србији/Југославији, КИ, том 53, изд. 175, стр. 131–162, Март 2022.