[1]
B. Andonovska и M. Teodorski, Психоанализа у српској књижевној критици и култури: пролегомена, КИ, том 53, изд. 175, стр. 79-100, Март 2022.