[1]
N. Author Specified, Девет деценија Драгослава Михаиловића, КИ, том 53, изд. 174, стр. 447–448, Јан. 2022.