[1]
D. Đorđević, Мотив метајезика у роману Привиђења из сенке Мансуре Изудин, КИ, том 53, изд. 174, стр. 145–159, Јан. 2022.