[1]
N. A. Specified, Завршена обнова Мицићевог гроба у години великих јубилеја српске авангарде, КИ, том 53, изд. 173, стр. 433-434, Сеп. 2021.