[1]
L. Stojanović, Конструкт детињства у Андрићевој приповеци ‚Деца‘, КИ, том 53, изд. 173, стр. 349–371, Сеп. 2021.