[1]
N. A. Specified, „Рецензенти Књижевне историје за 2020. годину (бр. 170–172“), КИ, том 52, изд. 172, стр. 309-311, Апр. 2021.