[1]
M. Juvan, ‚Избрисани‘ између политике порицања и егземпларности савременог словеначког романа, КИ, том 51, изд. 169, стр. 53-75, Окт. 2020.