[1]
T. Virk, Јанчаров роман Те ноћи сам је видео и етика репрезентације, КИ, том 51, изд. 169, стр. 31-51, Окт. 2020.