Banović, J. и Bradić-Martinović, A. (2022) Дигитализација у служби дисеминације научних публикација у хуманистичким и друштвеним наукама у Србији, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(175), стр. 397–419. doi: 10.18485/kis.2021.53.175.17.