Author Specified, N. (2020) In memoriam – Тања Поповић (1963–2020), Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(170), стр. 347. Available at: http://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/63 (приступљено: 6Децембар2023).