Živković, M. (2020) О реликвијарној и култној пракси српског средњег века, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(170), стр. 337–339. doi: 10.18485/kis.2020.52.170.18.