Vukmanović, A. (2020) О многоструком лику вештице, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(170), стр. 331–336. doi: 10.18485/kis.2020.52.170.17.