Srebro, M. (2020) L’enfant terrible српске књижевности или велики скандализатор: рецепција дела Миодрага Булатовића у Француској, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(170), стр. 269–293. doi: 10.18485/kis.2020.52.170.13.