Zlatković, B. (2020) Политичке борбе кнеза Милоша Обреновића (1815-1839) – од историје до усмене народне традиције, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(170), стр. 235–253. doi: 10.18485/kis.2020.52.170.11.