Bradić, S. (2020) Jезички рад: произвођење естетске и финансијске вредности, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(170), стр. 153–178. doi: 10.18485/kis.2020.52.170.8.