Lošonc, A. (2020) Романтизам y гвозденом кавезу робних значења, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(170), стр. 109–130. doi: 10.18485/kis.2020.52.170.7.