Jaćimović, S. (2024) Пољска у путописним репортажама Станислава Кракова, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 55(180), стр. 27–40. doi: 10.18485/kis.2023.55.180.2.