Albin Širca, A. (2020) Генеалогија свакодневице: словеначка поезија у транзицији, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(170), стр. 53-76. doi: 10.18485/kis.2020.52.170.3.