Milinković, J. (2023) Поводом повода, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(178), стр. 215–217. Available at: http://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/399 (приступљено: 26Септембар2023).