Golijanin, V. (2023) Мисиолошке импликације Чајкановићеве теорије о пореклу крсне славе, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(178), стр. 9–25. doi: 10.18485/kis.2022.54.178.1.