Jovanović, V. (2023) Иза сатире приповетке „Задатак овог преводиоца” Тода Хасака-Луја: зачарани круг књижевности на „опскурним” језицима, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(177), стр. 347–405. doi: 10.18485/kis.2022.54.177.16.