Pandurević, J. (2023) „Титовим стазама револуције, или богазама усмене историје“?, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(177), стр. 197–222. doi: 10.18485/kis.2022.54.177.8.