Milinković, J. (2023) Стратегије формирања часописне читалачке публике, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(177), стр. 167–193. doi: 10.18485/kis.2022.54.177.7.