Specified, N. A. (2022) Питања књижевности у доба транс- и пост-хуманизма, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(176), стр. 417–418. Available at: http://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/351 (приступљено: 30Мај2023).