Jovanović, V. (2022) О дисциплини и методологији компаративне књижевности у времену глобализације, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(176), стр. 393–395. doi: 10.18485/kis.2022.54.176.20.