Šimak Spevakova, M. (2020) Међукњижевне везе у прози словачког аутора Павела Виликовског из угла рецепције и превода, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 51(169), стр. 351-363. doi: 10.18485/kis.2019.51.169.18.