Novak Bajcar, S. (2020) ‚Мозак који је избачен из лобање‘: Пешчаник Данила Киша као ауто/патографија о залуталом рационализму, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 51(169), стр. 315-327. doi: 10.18485/kis.2019.51.169.16.