Specified, N. A. (2022) „Рецензенти ‚Књижевне историје‘ за 2021. годину (бр. 173–175“), Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(175), стр. 455–458. Available at: http://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/270 (приступљено: 21Јуни2024).