Plaović, I. (2022) Словени у свету логике, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(175), стр. 441–447. doi: 10.18485/kis.2021.53.175.21.