Tica, D. (2022) Прошлост и садашњост у збирци прича Маргарет Атвуд ‚Савјети за преживљавање у дивљини‘, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(175), стр. 375–396. doi: 10.18485/kis.2021.53.175.16.