Mlađenović, M. (2022) Лаза Костић и Езра Паунд у драми ‚Homo volans‘ Ненада Прокића, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(175), стр. 359–374. doi: 10.18485/kis.2021.53.175.15.